Thông tư 133 và thông tư 200

Điểm khác biệt thân Thông bốn 200 với Thông tứ 133 – Thông tứ 200 phát hành năm 2014 thay thế sửa chữa đến Quyết định 15 ban hành năm 2006. Để dễ ợt mang lại kế toán thù vào quá trình hạch toán kế toán và lập sổ sách, report tài thiết yếu. Kế toán thù Việt Hưng sẽ nêu chi tiết đều điểm biệt lập giữa Thông tứ 200 với Thông tư 133 sau đây.

*
Đâu là việc khác biệt giữa thông tứ 200 cùng thông tư 133 kế toán thù đề nghị biết?

Hướng dẫn chi tiết nguyên lý kế tân oán so với từng thông tin tài khoản vắt thể

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP. THEO

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN THEO TT200HỆ THỐNG TÀI KHOẢN THEO TT133
STTSỐ HIỆU TKTÊN TÀI KHOẢNSỐ HIỆU TKTÊN TÀI KHOẢN
Cấp 1Cấp 2Cấp 3Cấp 1Cấp 2Cấp 3
LOẠI TK 1LOẠI TK 1
TÀI SẢN NGẮN HẠNTÀI SẢN NGẮN HẠN
1111Tiền mặt111Tiền mặt
1111Tiền Việt Nam1111Tiền Việt Nam
1112Ngoại tệ1112Ngoại tệ
1113Vàng tiền tệ(Dùng TK 152 hoặc TK 228)
2112Tiền gửi ngân hàng112Tiền gửi Ngân hàng
1121Tiền Việt Nam1121Tiền Việt Nam
1122Ngoại tệ1122Ngoại tệ
1123Vàng chi phí tệ(Dùng TK 152 hoặc TK 228)
3113Tiền vẫn chuyểnKhông có
1131Tiền Việt Nam
1132Ngoại tệ
4121Chứng khoán ghê doanh121Chứng khân oán ghê doanh
1211Cổ phiếu
1212Trái phiếu
1218Chứng khân oán cùng biện pháp tài chính khác
5128Đầu bốn sở hữu mang đến ngày đáo hạn128Đầu tư nắm giữ cho ngày đáo hạn
1281Tiền gửi có kỳ hạn1281Tiền gửi bao gồm kỳ hạn
1282Trái phiếuKhông có
1283Cho vay
1288Các khoản chi tiêu khác sở hữu đến ngày đáo hạn1288Các khoản đầu tư không giống nắm giữ cho ngày đáo hạn
7131Phải thu khách hàng hàng131Phải thu của khách hàng hàng
8133Thuế GTGT được khấu trừ133Thuế GTGT được khấu trừ
1331Thuế GTGT được khấu trừ của mặt hàng hoá, dịch vụ1331Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
1332Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ1332Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
9136Phải thu nội bộ136Phải thu nội bộ
1361Vốn sale sinh hoạt các đơn vị trực thuộc1361Vốn sale sinh hoạt đơn vị chức năng trực thuộc
1362Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giáKhông có
1363Phải thu nội bộ về ngân sách đi vay đầy đủ ĐK được vốn hóa
1368Phải thu nội bộ khác1368Phải thu nội cỗ khác
10138Phải thu khác138Phải thu khác
1381Tài sản thiếu hóng xử lý1381Tài sản thiếu thốn đợi xử lý
1385Phải tiếp thu cổ phần hoá1386Cầm cầm cố, thế chấp vay vốn, ký quỹ, cam kết cược
1388Phải thu khác1388Phải thu khác
11141Tạm ứng141Tạm ứng
12151Hàng tải sẽ đi trên đường151Hàng cài đặt đang đi đường
13152Các nguyên liệu, đồ dùng liệu152Nguyên liệu, thứ liệu
14153Công rứa, dụng cụ153Công núm, dụng cụ
1531Công thế, dụng cụKhông có
1532Bao phân bì luân chuyển
1533Đồ cần sử dụng đến thuê
1534Thiết bị, phụ tùng cụ thế
15154giá thành phân phối, marketing dngơi nghỉ dang154Chi tiêu thêm vào, sale dsinh hoạt dang
16155Thành phẩm155Thành phẩm
1551Thành phđộ ẩm nhập khoKhông có
1557Thành phđộ ẩm bất động sản
17156Hàng hoá156Hàng hóa
1561Giá mua sắm chọn lựa hoáKhông có
1562giá thành thu mua sắm và chọn lựa hoá
1567Hàng hoá bất tỉnh sản
18157Hàng gửi đi bán157Hàng gửi đi bán
19158Hàng hoá kho bảo thuếKhông có
20161Chi sự nghiệp
1611Chi sự nghiệp năm trước
1612Chi sự nghiệp năm nay
21171giao hoán giao thương lại trái khoán chính phủ
LOẠI TK 2LOẠI TK 2
TÀI SẢN DÀI HẠNTÀI SẢN DÀI HẠN
22211Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình211Tài sản cầm định
2111Nhà cửa, đồ dùng kiến trúc2111TSCĐ hữu hình
2112Máy móc, thiết bị21111Nhà cửa, trang bị loài kiến trúc
2113Phương thơm nhân tiện vận tải đường bộ, truyền dẫn21112Máy móc thiết bị
2114Thiết bị, cách thức quản ngại lý21113Phương một thể vận tải đường bộ truyền dẫn
2115Cây nhiều năm, súc đồ dùng làm việc với cho sản phẩm21114Thiết bị hiện tượng quản lý
2118TSCĐ khác21115Cây lâu năm, súc đồ vật làm việc cùng đến sản phẩm
Không có21118TSCĐ khác
2112TSCĐ mướn tài chính
2113TSCĐ vô hình
21131Quyền áp dụng đất
21132Quyền phân phát hành
21133Bản quyền, bởi sáng chế
21134Nhãn hiệu sản phẩm hóa
21135Phần mượt máy vi tính
21136Giấy phxay với giấy chuyển nhượng ủy quyền quyền
21138TSCĐ vô hình dung khác
23212Tài sản cố định thuê tài chínhKhông có
2121TSCĐ hữu hình thuê tài chính
2122TSCĐ vô hình dung mướn tài chính
24213Tài sản cố định vô hình
2131Quyền thực hiện đất
2132Quyền phạt hành
2133Bản quyền, bằng sáng chế
2134Nhãn hiệu, thương hiệu thương thơm mại
2135Cmùi hương trình phần mềm
2136Giấy phnghiền với giấy phép nhượng quyền
2138TSCĐ vô hình dung khác
25214Hao mòn TSCĐ214Hao mòn TSCĐ
2141Hao mòn TSCĐ hữu hình2141Hao mòn TSCĐ hữu hình
2142Hao mòn TSCĐ thuê tài chính2142Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
2143Hao mòn TSCĐ vô hình2143Hao mòn TSCĐ vô hình
2147Hao mòn BDS đầu tư2147Hao mòn nhà đất đầu tư
26217Bất cồn sản đầu tư217Bất cồn sản đầu tư
27221Đầu tư vào cửa hàng conKhông có
28222Đầu bốn vào cửa hàng liên kết kinh doanh, liên kết
29228Đầu bốn khác228Đầu bốn góp vốn vào đơn vị chức năng khác
2281Đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác2281Đầu tư vào đơn vị liên doanh, liên kết
2288Đầu bốn khác2288Đầu tứ khác
30229Dự phòng tổn định thất tài sản229Dự chống tổn thất tài sản
2291Dự chống ưu đãi giảm giá chứng khoán tởm doanh2291Dự chống giảm giá bệnh khoán thù ghê doanh
2292Dự phòng tổn định thất đầu tư vào đơn vị chức năng khác2292Dự phòng tổn định thất chi tiêu vào đơn vị chức năng khác
2293Dự phòng đề xuất thu cực nhọc đòi2293Dự chống cần thu cạnh tranh đòi
2294Dự chống Giảm ngay mặt hàng tồn kho2294Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá mặt hàng tồn kho
31241Xây dựng cơ phiên bản dsống dang241Xây dựng cơ bản dsống dang
2411Mua tìm TSCĐ2411Mua mua TSCĐ
2412Xây dựng cơ bản2412Xây dựng cơ bản
2413Sửa chữa lớn TSCĐ2413Sửa trị béo TSCĐ
32242Chi tiêu trả trước242Ngân sách trả trước
33243Tài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lạiKhông có
34244Cầm vậy, thế chấp ngân hàng, ký kết quỹ, ký cược
LOẠI TK 3LOẠI TK 3
NỢ PHẢI TRẢNỢ PHẢI TRẢ
35331Phải trả cho người bán331Phải trả cho người bán
36333Thuế cùng các khoản đề nghị nộp Nhà nước333Thuế cùng những khoản phải nộp Nhà nước
3331Thuế giá trị tăng thêm buộc phải nộp3331Thuế quý hiếm ngày càng tăng đề nghị nộp
33311Thuế GTGT đầu ra33311Thuế GTGT đầu ra
33312Thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu33312Thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu
3332Thuế tiêu trúc quánh biệt3332Thuế tiêu thú quánh biệt
3333Thuế xuất, nhập khẩu3333Thuế xuất, nhập khẩu
3334Thuế thu nhập doanh nghiệp3334Thuế thu nhập doanh nghiệp
3335Thuế các khoản thu nhập cá nhân3335Thuế thu nhập cá nhân
3336Thuế tài nguyên3336Thuế tài nguyên
3337Thuế bên khu đất, chi phí mướn đất3337Thuế công ty đất, tiền thuê đất
3338Thuế bảo đảm an toàn môi trường với những nhiều loại thuế khác3338Thuế bảo đảm môi trường và các nhiều loại thuế khác
33381Thuế bảo đảm an toàn môi trường33381Thuế đảm bảo an toàn môi trường
33382Các một số loại thuế khác33382Các loại thuế khác
3339Phí, lệ tầm giá với những khoản buộc phải nộp khác3339Phí, lệ tầm giá cùng những khoản đề nghị nộp khác
37334Phải trả fan lao động334Phải trả fan lao động
3341Phải trả người công nhân viênKhông có
3348Phải trả người lao đụng khác
38335giá cả bắt buộc trả335Ngân sách chi tiêu cần trả
39336Phải trả nội bộ336Phải trả nội bộ
3361Phải trả nội bộ về vốn gớm doanh3361Phải trả nội cỗ về vốn ghê doanh
3362Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giáKhông có
3363Phải trả nội bộ về ngân sách đi vay mượn đầy đủ ĐK được vốn hóa
3368Phải trả nội cỗ khác3368Phải trả nội bộ khác
40337Tkhô nóng toán theo quy trình planer thích hợp đồng xây dựngKhông có
41338Phải trả, đề xuất nộp khác338Phải trả, đề xuất nộp khác
3381Tài sản vượt hóng giải quyết3381Tài sản vượt ngóng giải quyết
3382Kinch chi phí công đoàn3382Kinh chi phí công đoàn
3383Bảo hiểm làng hội3383Bảo hiểm xã hội
3384Bảo hiểm y tế3384Bảo hiểm y tế
3385Phải trả về CP hoá3385Bảo hiểm thất nghiệp
3386Bảo hiểm thất nghiệp3386Nhận cam kết quỹ, ký cược
3387Doanh thu không thực hiện3387Doanh thu chưa thực hiện
3388Phải trả, bắt buộc nộp khác3388Phải trả, cần nộp khác
42341Vay và nợ thuê tài chính341Vay và nợ mướn tài chính
3411Các khoản đi vay3411Các khoản đi vay
3412Nợ mướn tài chính3412Nợ mướn tài chính
43343Trái phiếu phát hànhKhông có
3431Trái phiếu thường
34311Mệnh giá
34312Chiết khấu trái phiếu
34313Phú trội trái phiếu
3432Trái phiếu gửi đổi
44344Nhận cam kết quỹ, ký kết cược
45347Thuế thu nhập hoãn lại đề xuất trả
46352Dự phòng nên trả352Dự phòng đề nghị trả
3521Dự phòng Bảo Hành thành phầm hàng hóa3521Dự phòng BH thành phầm mặt hàng hóa
3522Dự phòng bảo hành công trình xây dựng xây dựng3522Dự phòng bảo hành công trình xây dựng xây dựng
3523Dự phòng tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệpKhông có
3524Dự chống nên trả khác3524Dự phòng nên trả khác
47353Quỹ khen thưởng, phúc lợi353Qũy khen thưởng, phúc lợi
3531Quỹ khen thưởng3531Quỹ khen thưởng
3532Quỹ phúc lợi3532Quỹ phúc lợi
3533Quỹ phúc lợi an sinh đã tạo ra TSCĐ3533Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
3534Qũy thưởng ban thống trị quản lý công ty3534Quỹ thưởng ban quản lỳ điều hành công ty
48356Quỹ cách tân và phát triển khoa học với công nghệ356Quỹ phát triển khoa học cùng công nghệ
3561Quỹ trở nên tân tiến công nghệ cùng công nghệ3561Quỹ vạc triển khoa học cùng công nghệ
3562Quỹ cải cách và phát triển công nghệ với technology đã tạo ra TSCĐ3562Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ
357Quỹ bất biến giáKhông có
LOẠI TK 4LOẠI TK 4
VỐN CHỦ SỞ HỮUVỐN CHỦ STại HỮU
49411Vốn đầu tư của nhà ssống hữu411Vốn đầu tứ của chủ sở hữu
4111Vốn góp của chủ ssinh sống hữu4111Vốn góp của chủ sở hữu
41111Cổ phiếu càng nhiều có quyền biểu quyết4112Thặng dư vốn cổ phần
41112Cổ phiếu ưu đãiKhông có
4112Thặng dư vốn cổ phần
4113Quyền chọn đổi khác trái phiếu
4118Vốn khác4118Vốn khác
50412Chênh lệch đánh giá lại tài sảnKhông có
51413Chênh lệch tỷ giá bán ân hận đoái413Chênh lệch tỷ giá chỉ hối đoái
4131Chênh lệch tỷ giá chỉ vày Review lại các khoản mục tiền tệ có nơi bắt đầu nước ngoài tệKhông có
4132Chênh lệch tỷ giá chỉ ân hận đoái vào giai đoạn trước hoạt động
52414Quỹ đầu tư chi tiêu vạc triển
53417Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
54418Các quỹ khác ở trong vốn công ty ssống hữu418Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu
55419Cổ phiếu quỹ419Cổ phiếu quỹ
56421Lợi nhuận sau thuế không phân phối421Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
4211Lợi nhuận sau thuế không phân păn năn năm trước4211Lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp năm trước
4212Lợi nhuận sau thuế không phân păn năn năm nay4212Lợi nhuận sau thuế không rao bán năm nay
57441Nguồn vốn đầu tư chi tiêu chế tạo cơ bảnKhông có
58461Nguồn kinh phí sự nghiệp
4611Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
4612Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp năm nay
59466Nguồn kinh phí đã tạo nên TSCĐ
LOẠI TK 5LOẠI TK 5
DOANH THUDOANH THU
60511Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ511Doanh thu bán sản phẩm với cung cấp dịch vụ
5111Doanh thu buôn bán hàng5111Doanh thu bán sản phẩm hóa
5112Doanh thu bán các thành phẩm5112Doanh thu buôn bán thành phẩm
5113Doanh thu cung ứng dịch vụ5113Doanh thu cung cấp dịch vụ
5114Doanh thu trợ cung cấp, trợ giáKhông có
5117Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư
5118Doanh thu khác5118Doanh thu khác
61515Doanh thu vận động tài chính515Doanh thu hoạt động tài chính
62521Các khoản giảm trừ doanh thu511Doanh thu bán sản phẩm cùng cung cấp dịch vụ
5211Chiết khấu tmùi hương mại511Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
5212Hàng phân phối bị trả lại511Doanh thu bán sản phẩm cùng cung cấp dịch vụ
5213Giảm giá bán sản phẩm bán511Doanh thu bán hàng với cung cấp dịch vụ
LOẠI TK 6LOẠI TK 6
CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANHCHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH
63611Mua hàng611Mua hàng
6111Mua nguyên liệu, thứ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • 7 tội đồ trong thất hình đại tội

  • Minh phúc telecom lừa đảo

  • Lut màu trong trẻo

  • Tiếng kêu của các con vật mp3

  • x